Te late reactie op verzoek om informatie leidt niet tot verlies van recht op btw-teruggaaf.

3 mei 2019

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Sea Chefs haar recht op btw-teruggaaf niet heeft verloren. Dat zij niet tijdig heeft gereageerd op het informatieverzoek van de Franse Belastingdienst, is daarbij niet van belang.

Het Duitse Sea Chefs Cruise Services GmbH verzoekt de Franse fiscus om een btw-teruggaaf van € 40.000 te verlenen. De Belastingdienst verzoekt Sea Chefs daarop per e-mail van 14 december 2015 om aanvullende gegevens te verstrekken. Omdat Sea Chefs niet tijdig reageert, wordt het verzoek op 29 januari 2016 in zijn geheel afgewezen. De Franse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak. 

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de termijn van een maand, om informatie te verstrekken in verband met de teruggaaf van buitenlandse btw, geen vervaltermijn is. Als niet binnen deze termijn wordt gereageerd, heeft dat dus niet tot gevolg dat een belastingplichtige de mogelijkheid verliest om de aanvullende gegevens rechtstreeks aan de nationale rechter te verstrekken om aan te tonen dat recht op btw-teruggaaf bestaat. 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s