Nederland in top 20 van ranglijst belastingparadijzen

17 mei 2022  Nederland staat in de top 20 van de belangrijkste belastingparadijzen ter wereld. Volgens de organisatie Tax Justice Network, in samenwerking met Oxfam Novib, neemt Nederland de twaalfde plaats op die ranglijst in. Koplopers in die zogeheten Financial Secrecy Index 2022 zijn de Verenigde Staten, Zwitserland, Singapore, Hongkong en Luxemburg. Deze tweejaarlijkse ranglijst beoordeelt landen … More Nederland in top 20 van ranglijst belastingparadijzen

EU-richtlijn over UBO register deels ongeldig volgens A-G

Advocaat-generaal Pitruzzella concludeert dat art. 30 lid 5 tweede alinea EU-richtlijn 2015/849 ongeldig is voor zover het bepaalt dat elk lid van de bevolking toegang krijgt tot ‘ten minste’ de daar genoemde gegevens, waardoor andere gegevens over de uiteindelijk begunstigden dan de in die alinea genoemde gegevens toegankelijk worden voor elk lid van de bevolking. … More EU-richtlijn over UBO register deels ongeldig volgens A-G

Verbod trustdiensten voor Russen naar Raad van State

1 april 2022  Het kabinet vraagt de Raad van State om advies over een voorstel dat trustkantoren zal verbieden te werken voor Russen of Belarussen. Na het advies wordt het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Het voorgestelde verbod is een gevolg van de sancties tegen Rusland wegens de oorlog in Oekraïne. Russische … More Verbod trustdiensten voor Russen naar Raad van State

Overseas entities holding or intending to purchase UK real estate

In response to the recent events in Russia and Ukraine, the UK Government is currently fast-tracking the Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill (first introduced in 2018) (the Bill) in order to introduce the Register of Overseas Entities in short order (the Register). According to the Bill, the purpose of the Register is to require overseas entities … More Overseas entities holding or intending to purchase UK real estate

Wijzigingen in de Vennootschapsbelasting 2022

De Belastingdienst heeft alle wijzigingen in de vennootschapsbelasting voor 2022 op een rij gezet. Vanaf 1 januari 2022 is de Wet vennootschapsbelasting gewijzigd in de volgende onderdelen. Belastbaar bedrag, VPB-tarief: t/m € 395.000, tarief 15% meer dan € 395.000, tarief 25,8% Verliesverrekening:Met ingang van 2022 geldt het volgende: De termijn van 9 jaar voor voorwaartse … More Wijzigingen in de Vennootschapsbelasting 2022

Familiebedrijven versnellen eigendomsoverdracht uit angst dat bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) verdwijnt

Ruim een derde van de familiebedrijven die de laatste jaren nog geen eigendomsoverdracht hebben meegemaakt, overweegt om spoedig de eigendom van het bedrijf over te dragen, zodat zij in ieder geval nog gebruik kunnen maken van de huidige bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR). Deze ondernemingen hebben namelijk weinig vertrouwen in het kabinetsbeleid. Slechts 18 procent denkt dat dit … More Familiebedrijven versnellen eigendomsoverdracht uit angst dat bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) verdwijnt

Drempel dga-taks naar € 700.000

14 februari 2022Box 2DGA Het nieuwe kabinet heeft een versoepeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ (dga-taks) afgesproken. Dit wetsvoorstel wil leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen bv belasten in box 2. In het coalitieakkoord is nu een verhoging van dit bedrag naar € 700.000 opgenomen. Verhogen drempel Het kabinet … More Drempel dga-taks naar € 700.000

Why you should doing business from Switzerland

How to thrive in one of the world’s most stable countries The Swiss Confederation offers political, economic and financial stability combined with a high standard of living and the world’s second-highest gross domestic product (GDP) per capita. The Swiss economy relies on a highly developed service sector led by world-leading financial services groups. As a … More Why you should doing business from Switzerland

EU-wetsvoorstel moet misbruik brievenbusfirma’s voorkomen

22 december 2021  Als het aan de Europese Commissie ligt is belastingontwijking via zogenoemde brievenbusfirma’s binnenkort verleden tijd. De commissie komt met een nieuwe richtlijn om de belastingvoordelen voor brievenbusmaatschappijen aan banden te leggen. Het voorstel moet ervoor zorgen dat entiteiten in de EU die geen of minimale economische activiteiten ontplooien, niet in aanmerking komen voor belastingvoordelen. … More EU-wetsvoorstel moet misbruik brievenbusfirma’s voorkomen

Netherlands: imposing “Dividend-Equivalent Exit Tax” on Relocation of HQ submitted in Dutch Parliament

On 8 December 2021, revisions to the bill for imposing a dividend-equivalent withholding tax (exit tax) on companies moving their tax residence out of the Netherlands has been submitted in the Dutch parliament. An initial draft was first submitted in July 2020 in response to the plans of large multinationals to move or consolidate their … More Netherlands: imposing “Dividend-Equivalent Exit Tax” on Relocation of HQ submitted in Dutch Parliament