Moderna’s free ride

Pocketing tax free profits from publicly funded jabs A leaked contract between Moderna and the European Commission indicates that the company’s vaccine profits will end up in some of the world’s worst tax havens. The contract signed with Moderna shows that it intends to receive payment for its EU vaccine deliveries in Basel, Switzerland. By … More Moderna’s free ride

UBO-register gaat eind september online

Eind september 2021 krijgen veel organisaties te maken met het UBO-register. Ondernemingen worden dan verplicht om hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben, op te nemen in het UBO-register. Na herhaaldelijk uitstel is op 23 juni jl. het wetsvoorstel goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het UBO-register had eigenlijk op 10 januari 2020 open moeten zijn, … More UBO-register gaat eind september online

Het nieuwe beslag- en executierecht

In Nederland is het, vergeleken met omringende landen, vrij eenvoudig om beslag te leggen. De Wet herziening beslag- en executierecht (de ‘Wet’) beoogt het beslag- en executierecht voor schuldeisers eenvoudiger te maken door de mogelijkheden tot digitaal beslag leggen te verruimen. Ook wordt het beslag- en executierecht efficiënter met als gevolg dat schuldeisers minder kosten … More Het nieuwe beslag- en executierecht

Veel verenigingen onbekend met nieuwe wet over aansprakelijkheid

60 procent van de besturen van stichtingen en verenigingen is niet op de hoogte van een nieuwe wet over aansprakelijkheid. Daardoor lopen individuele bestuursleden een risico, onder wie veel vrijwilligers. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat is gehouden op initiatief van IVBB, de brancheorganisatie voor verenigingen en DNA, een instantie die helpt bij … More Veel verenigingen onbekend met nieuwe wet over aansprakelijkheid

Investors are back

When the pandemic hit in February 2020 many investors froze, a good percentage grabbed some public market securities mid-month to catch the bottom of the market, but many private deals slowed down. For months investors took fewer meetings, live events were canceled and were not always replaced with virtual ones, and investor access came to … More Investors are back

De prijs van inflatie

Nu de pandemie op haar retour schijnt te zijn en het economisch herstel zich sneller dan geprognotiseerd schijnt te ontwikkelen, stijgen de prijzen plotseling sneller dan in de pre-pandemie jaren. Prijsstijgingen zijn echter van alle tijden. Het algemene prijsniveau stijgt vrijwel ononderbroken. In sommige jaren gaat het sneller dan in andere, maar in de afgelopen … More De prijs van inflatie

Wishing you a happy succession: Family Business & Succession Planning

There is no one-size-fits-all approach to family business succession. Every situation is different and every family is uniquely complex. However, some principles appear to transcend culture and other succession variables – and apply to most circumstances. In this short article, we’ve identified 10 golden principles for family business succession that if applied thoughtfully can smooth … More Wishing you a happy succession: Family Business & Succession Planning