Toegang UBO register beperkt door Europese Hof

UBO (Ultimate Beneficial Owner) register op zwart. Sinds 27 maart 2022 is het voor diverse organisaties verplicht om hun ‘uiteindelijke belanghebbenden’ aan te geven. Zij moeten met naam en toenaam worden ingeschreven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Iedereen kan deze gegevens vervolgens opvragen. Niet altijd even wenselijk als het gaat om de … More Toegang UBO register beperkt door Europese Hof

Publieke toegankelijkheid UBO-register gaat Europees Hof te ver. Kamerbrief over tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register.

Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de verstrekking van UBO-informatie van juridische entiteiten aan het algemeen publiek. 22 november 2022  Het Hof van Justitie EU heeft in twee gevoegde Luxemburgse zaken de ongeldigheid vastgesteld van de bepaling van de antiwitwasrichtlijn dat … More Publieke toegankelijkheid UBO-register gaat Europees Hof te ver. Kamerbrief over tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register.

Swiss Federal Council wishes to increase transparency of legal entities

Bern, 12.10.2022 During its meeting on 12 October 2022, the Federal Council instructed the Federal Department of Finance (FDF) to draft a bill on increased transparency and easier identification of the beneficial owners of legal entities by the second quarter of 2023. In this way, it wishes to strengthen prevention and prosecution in the area … More Swiss Federal Council wishes to increase transparency of legal entities

Banken blij met verdergaande gegevensuitwisseling tegen witwassen

14 oktober 2022  Het kabinet wil het mogelijk maken dat banken meer (transactie)gegevens van cliënten met elkaar kunnen uitwisselen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. De ministerraad heeft vorige week ingestemd met een aantal maatregelen om dit soort praktijken beter te kunnen bestrijden, blijkt uit de besluitenlijst. Binnenkort stuurt de minister van … More Banken blij met verdergaande gegevensuitwisseling tegen witwassen

French tax officials use AI to spot 20,000 undeclared pools

French tax authorities using AI software have found thousands of undeclared private swimming pools, landing the owners with bills totalling about €10m. The system, developed by Google and Capgemini, can identify pools on aerial images and cross-checks them with land registry databases. Launched as an experiment a year ago in nine French departments, it has … More French tax officials use AI to spot 20,000 undeclared pools

SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen

Het mkb staat voor grote uitdagingen Het mkb heeft in 2021 financieel over de breedte goed gepresteerd, mede dankzij de coronasteun van de overheid. Niet alleen de omzet en de winst stegen, ook de vermogenspositie staat op grote hoogte. Maar de onderlinge verschillen tussen mkb-ondernemingen zijn groot. Bovendien zijn de opgebouwde buffers keihard nodig in … More SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen

Nederland in top 20 van ranglijst belastingparadijzen

17 mei 2022  Nederland staat in de top 20 van de belangrijkste belastingparadijzen ter wereld. Volgens de organisatie Tax Justice Network, in samenwerking met Oxfam Novib, neemt Nederland de twaalfde plaats op die ranglijst in. Koplopers in die zogeheten Financial Secrecy Index 2022 zijn de Verenigde Staten, Zwitserland, Singapore, Hongkong en Luxemburg. Deze tweejaarlijkse ranglijst beoordeelt landen … More Nederland in top 20 van ranglijst belastingparadijzen

EU-richtlijn over UBO register deels ongeldig volgens A-G

Advocaat-generaal Pitruzzella concludeert dat art. 30 lid 5 tweede alinea EU-richtlijn 2015/849 ongeldig is voor zover het bepaalt dat elk lid van de bevolking toegang krijgt tot ‘ten minste’ de daar genoemde gegevens, waardoor andere gegevens over de uiteindelijk begunstigden dan de in die alinea genoemde gegevens toegankelijk worden voor elk lid van de bevolking. … More EU-richtlijn over UBO register deels ongeldig volgens A-G

Verbod trustdiensten voor Russen naar Raad van State

1 april 2022  Het kabinet vraagt de Raad van State om advies over een voorstel dat trustkantoren zal verbieden te werken voor Russen of Belarussen. Na het advies wordt het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Het voorgestelde verbod is een gevolg van de sancties tegen Rusland wegens de oorlog in Oekraïne. Russische … More Verbod trustdiensten voor Russen naar Raad van State