Kort telefoongesprek resulteert in naheffingsaanslag parkeerbelasting van € 42,10

2 augustus 2019

Hof Amsterdam oordeelt dat het stilzetten van een auto om een telefoongesprek te voeren op een parkeerplaats moet worden aangemerkt als parkeren.

Met dagtekening 13 september 2017 is aan belanghebbende, X, een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Uit controle bleek dat er geen geldig parkeerrecht voor de auto was. Net als bij de rechtbank is in hoger beroep in geschil of er terecht parkeerbelasting is nageheven. 

Hof Amsterdam oordeelt dat het stilzetten van een auto om een telefoongesprek te voeren op een parkeerplaats moet worden aangemerkt als parkeren. Volgens de Verordening Parkeerbelasting 2017 van de gemeente Amsterdam betekent dit dat X bij aanvang parkeerbelasting verschuldigd is. Dat er volgens X sprake is van een mogelijk dringende telefonische oproep doet niks af aan de juistheid van de naheffingsaanslag. De parkeerbelasting is een objectieve belasting en daar houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden. Het hoger beroep van X is ongegrond.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s