Nederland wordt minder aantrekkelijk als ‚doorsluis’-land na invoering bronbelasting

Nederland wordt minder aantrekkelijk als doorsluisland voor renten en royalty’s na invoering van de bronbelasting. Dit is de belangrijkste conclusie van het CPB-onderzoek ‘Netwerkanalyse van een Nederlandse voorwaardelijke bronbelasting op renten en royalty’s’.

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt dit onderzoek, met zijn reactie, naar de Tweede Kamer. De analyse onderschrijft de verwachting van het kabinet dat er geen rente- en royaltystromen meer via Nederland direct naar laagbelastende landen gaan. Ook komen er minder omgesluisde stromen Nederland binnen. Nederland daalt daarom op de ranglijsten van landen met de potentie een doorsluisland te zijn. Het CPB gebruikt verschillende scenario’s om de potentiële belastingontwijking door omsluizen te benaderen. In bijna alle scenario’s daalt Nederland in de ranglijst van landen met belastingkenmerken om een potentieel doorsluisland te zijn.

Snel merkt op dat het kabinet daarnaast meer maatregelen neemt om Nederland minder aantrekkelijk te maken als doorstroomland. Een belangrijke maatregel in dit verband is de introductie van de ‘principal purposes test’ in de Nederlandse belastingverdragen. De introductie van andere maatregelen is niet meegenomen in de analyse van het CPB. Snel verwacht dat de introductie van de ‘principal purposes test’ de mogelijkheden tot belastingvermindering via doorstroomvennootschappen in Nederland nog verder zal verkleinen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s