Uw privacy: verhouding geheimhoudingsplicht en meldingsplicht advocaten en notarissen UBO verduidelijkt

Minister Hoekstra heeft een tweede nota van wijziging gestuurd over het UBO-register. Met het toegevoegde vierde lid in deze nota wordt de verhouding tussen de geheimhoudingsplicht voor advocaten en notarissen en de terugmeldverplichting verduidelijkt. 

Advocaten en notarissen vallen voor bepaalde werkzaamheden binnen de reikwijdte van de Wwft. De Wwft is bijvoorbeeld niet van toepassing als een advocaat of notaris werkzaamheden verricht ter bepaling van de rechtspositie van zijn cliënt.

Voor zover de werkzaamheden van advocaten en notarissen onder de reikwijdte van de Wwft vallen, zijn zij verplicht geconstateerde discrepanties te melden. Om te verduidelijken dat zij vrij zijn om hieraan te voldoen, wordt expliciet bepaald dat de geheimhoudingsplicht niet van toepassing is bij de naleving van deze wettelijke plicht. Een vergelijkbare bepaling bestaat in de Wwft voor het melden van ongebruikelijke transacties.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s