Nederland belangrijk bij internationale fiscale opsporing.

Door internationale samenwerking, technologische ontwikkelingen en ‘anders rechercheren’ is er een stille revolutie gaande in de financiële en fiscale opsporing.

Dit zegt Hans van der Vlist, directeur van de Nederlandse Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst in een interview met het FD.

De Nederlandse Fiod werkt samen met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië. Ze delen volop informatie. De Fiod is een waardevolle partner in het samenwerkingsverband dat anderhalf jaar bestaat. Geldstromen en opsporingsonderzoeken lopen geregeld via ons land. Maar als partner is Nederland vooral interessant omdat Nederland heel innovatieve manieren ontwikkelt om financiële en fiscale misdaad te bestrijden en bereid is die te delen.

Met anders rechercheren bedoelt Van der Vlist dat men zich nu richt op de mensen en instanties die verboden financiële constructies bedenken en mogelijk maken. 

De Fiod werkt al samen met banken en is nu ook in gesprek met accountants.

Gegevensuitwisseling met belastingdiensten van andere EU-lidstaten gaat via een speciaal aangelegd netwerk.

Het gaat om het zogenaamde Common Communication Network/Common System Interface (CCN/CSI). Dit voorziet in een afgesloten, veilige verbinding voor de uitwisseling van gegevens tussen nationale overheidsorganen in de Europese Unie (EU). Voor uitwisselingen met nationale overheden van buiten de EU, fungeert dit netwerk als het centrale distributiepunt. Ook voor individuele gegevensuitwisselingen met nationale overheden binnen de EU wordt gebruik gemaakt van het CCN/CSI-netwerk.

Versleuteld

Voor individuele gegevensuitwisselingen met nationale overheden van buiten de EU kan er ook rechtstreeks een e-mail verzonden worden naar de betreffende nationale overheid. Deze e-mail met eventuele bijlagen worden in dat geval adequaat versleuteld, waarbij het bijbehorende wachtwoord via een apart kanaal (SMS) verzonden wordt. 

Toezicht op het bepalen met welke landen veilig gegevens kunnen worden uitgewisseld, wordt gedaan door de EU en de OESO/ Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) door middel van questionnaires en (self) assessments.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s