Belastingen & Coronavirus: hoe vraag ik uitstel van betaling aan?

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen.

Ondernemers of zzp’ers die betalingsproblemen hebben door het coronavirus kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunnen zij de te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Bijzonder uitstel van betaling.

Men kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. 

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst met het verzoek om uitstel van betaling en geef hierin aan dat de ondernemer door het coronavirus in betalingsproblemen is gekomen. Nadat de Belastingdienst het verzoek van heeft ontvangen, stoppen de invorderingsmaatregelen. De ondernemer krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling en hoeft een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen niet te betalen.

Als drie maanden uitstel niet genoeg is, kan de ondernemer onder voorwaarden ook voor langer uitstel van betaling in aanmerking komen. Dan zal de Belastingdienst vragen om aanvullende gegevens aan te leveren, waaronder eventueel een verklaring van een derde deskundige zoals accountant of brancheorganisatie. Voor de eerste drie maanden uitstel is geen verklaring nodig.

Stuur het verzoek voor uitstel naar:

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen

Voorlopige aanslag.

Verwacht de ondernemer een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt hij nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kan hij zijn voorlopige aanslag wijzigen, zodat hij direct minder belasting betaalt. Hij moet daarvoor zijn inkomsten verlagen. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die hij in de eerste maanden van het jaar al heeft betaald, krijgt hij het verschil terugbetaald. 

Voor de inkomstenbelasting wijzigt hij de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst

Voor de vennootschapsbelasting kan men de voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen: 

• Gebruik het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning.

• Kan hij geen gebruikmaken van Mijn Belastingdienst Zakelijk? Vul dan op deze website het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020’

• De ondernemer doet de aanvraag of wijziging met zijn commerciële softwarepakket of de adviseur doet dit voor hem.

Als de ondernemer evenwel nu zijn voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat hij de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor zijn definitieve aanslag. Hij betaalt op dit moment elke maand al een deel van de belasting die hij over dit jaar zou moeten betalen. De Belastingdienst verrekent dit achteraf bij de definitieve aanslag. Heeft de ondernemer teveel betaald? Dan krijgt hij het teveel betaalde bedrag terug. Maar heeft hij te weinig betaald, of teveel teruggekregen? Dan moet hij bijbetalen.

Wanneer de ondernemer in de rest van het jaar weer winst maakt, kan hij het beste zijn voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt hij dat hij bij zijn definitieve aanslag moet bijbetalen. 

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.

Als de ondernemer een aanslag niet op tijd betaalt, moet hij normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

De Belastingdienst rekent belastingrente als zij een aanslag pas te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat uw klant niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlaagt de Belastingdienst ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s