EU-wetsvoorstel moet misbruik brievenbusfirma’s voorkomen

22 december 2021 

Als het aan de Europese Commissie ligt is belastingontwijking via zogenoemde brievenbusfirma’s binnenkort verleden tijd. De commissie komt met een nieuwe richtlijn om de belastingvoordelen voor brievenbusmaatschappijen aan banden te leggen. Het voorstel moet ervoor zorgen dat entiteiten in de EU die geen of minimale economische activiteiten ontplooien, niet in aanmerking komen voor belastingvoordelen.

Eerder dit jaar had de Europese Commissie een dergelijk voorstel al aangekondigd. Lege entiteiten of brievenbusmaatschappijen kunnen een nuttige commerciële of zakelijke functie vervullen, maar sommige internationale bedrijven en zelfs individuen maken daar misbruik van voor agressieve fiscale planning of belastingontduiking.

Bepaalde ondernemingen sturen geldstromen naar lege entiteiten in rechtsgebieden waar geen of zeer lage belastingen gelden, of waar belastingen gemakkelijk kunnen worden omzeild. Evenzo gebruiken sommige personen lege entiteiten om activa en onroerend goed te onttrekken aan belastingen, hetzij in hun land van verblijf, hetzij in het land waar het onroerend goed zich bevindt.

Concreet moet de richtlijn ertoe leiden dat brievenbusfirma’s worden opgespoord, omdat zij aan meer administratieve verplichtingen moeten voldoen. Zo moeten ze inzicht geven in hun economische activiteiten en belastingaangifte. Ook krijgen lidstaten toegang tot alle informatie over brievenbusmaatschappijen, waardoor landen zelf ook belasting kunnen heffen op de geldstromen die via de maatschappijen het land binnenstromen. Het wetsvoorstel wordt aangenomen als alle lidstaten voor stemmen. Begin 2024 moeten de nieuwe regels van kracht worden.

Het voorstel heeft grote gevolgen voor Nederland. Ons land blijkt nog altijd aantrekkelijk voor bedrijven en criminelen omdat hier makkelijk geld verhuld kan worden via brievenbusfirma’s. In 2019 telde Nederland 12.400 brievenbusfirma’s, met een waarde van zo’n 4500 miljard euro, 5,5 keer het bruto binnenlands product. Maar ze leveren nauwelijks extra banen op en ook de schatkist wordt er niet verder mee gevuld.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s