Wijzigingen in de Vennootschapsbelasting 2022

De Belastingdienst heeft alle wijzigingen in de vennootschapsbelasting voor 2022 op een rij gezet.

Vanaf 1 januari 2022 is de Wet vennootschapsbelasting gewijzigd in de volgende onderdelen.

 • Belastbaar bedrag, VPB-tarief:
 • t/m € 395.000, tarief 15%
 • meer dan € 395.000, tarief 25,8%
 • Verliesverrekening:
  Met ingang van 2022 geldt het volgende: De termijn van 9 jaar voor voorwaartse verliesverrekening (carry forward) vervalt. Verliezen uit boekjaren die beginnen op 1 januari 2013 of later, zijn onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Er kan wel een maximum gelden voor het bedrag van de verrekening met winsten van de jaren 2022 en verder. Voor verrekening met de winsten van 2021 en eerder, geldt het maximum niet.Is de belastbare winst in 2022 of latere jaren € 1.000.000 of lager, dan kunnen verliezen uit voorgaande jaren worden verrekend tot maximaal het bedrag van de belastbare winst.Is de winst hoger dan € 1.000.000, dan mag in elk geval € 1.000.000 worden gebruikt voor verliesverrekening. Van de resterende winst mag 50 procent worden gebruikt voor verliesverrekening. Een voorbeeld:

  Verlies 2021: € 7.000.000
  Winst 2022: € 9.000.000
  Van de winst 2022 mag aan verliesverrekening worden gebruikt: € 1.000.000 + € 4.000.000 (50% van € 8.000.000) = € 5.000.000
  Het belastbaar bedrag 2022 wordt dan € 9.000.000 – € 5.000.000 = € 4.000.000
  Van het verlies 2021 blijft nog over: € 7.000.000 – € 5.000.000 = € 2.000.000. Dit verlies mag worden verrekend met de winsten van 2023 en verder.

  Lees ook het thema Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.
 • Verrekening van voorheffingen
  Vanaf 1 januari 2022 kan de dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog worden verrekend met de betaalde vennootschapsbelasting. Als in een jaar geen VPB is verschuldigd, dan is er geen teruggaaf van voorheffingen. De voorheffingen kunnen in een later jaar worden verrekend met de te betalen VPB. De niet verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren.
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2022
  Om in 2022 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheids- investeringsaftrek (KIA) moet een bedrag tussen € 2.401 en € 332.994 worden geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen voor de onderneming. In de tabel staan de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.
 • Energie-investeringsaftrek 2022
  De energie-investeringsaftrek (EIA) is 45,5% als iemand in 2022 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 128.000.000.Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk. De investering moet vooraf worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Milieu-investeringsaftrek 2022
  In 2022 is de milieu-investeringsaftrek: Milieu-investering Milieu-investeringsaftrek:
 • categorie I: 45%
 • categorie II 36%
 • categorie III 27%
 • Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. In totaal kan iemand niet meer dan € 50 miljoen aan investeringen in aanmerking nemen. Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek is niet mogelijk. Meld de investering vooraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars
  Sinds 2020 is er een renteaftrekbeperking voor banken en verzekeraars. Verschuldigde rente op geldleningen is in 2022 niet aftrekbaar voor zover het vreemd vermogen meer bedraagt dan 91% van het balanstotaal.
 • Innovatiebox 2022
  Het effectieve tarief voor de innovatiebox blijft 9%. Lees ook het thema Innovatiebox.
 • Bronbelasting op renten en royalty’s
  Sinds 2021 is er bronbelasting op renten en royalty’s. Een betaling van de bronbelasting is niet aftrekbaar van de winst. Het tarief van de bronbelasting in 2022 is 25,8%. Lees ook de thema’s Bronbelasting op dividendenen Bronbelasting op renten en royalty’s.
 • Coronacrisis: bijzondere omstandigheid voor herinvesteringsreserve 2022
  Heeft een ondernemer een herinvesteringsreserve gevormd voor de boekwinst bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, dan moet hij die reserve opnemen in de winst als hij na drie jaar nog geen herinvestering heeft gedaan. Behalve als de ondernemer al een begin heeft gemaakt met de investering, maar deze door bijzondere omstandigheden is vertraagd.De coronacrisis is een bijzondere omstandigheid. Daarom hoeft de ondernemer een herinvesteringsreserve drie jaar nadat deze is ontstaan, nog níet in zijn winst op te nemen als:
  * de herinvestering door de coronacrisis is vertraagd;
  * hij al is begonnen met het aanschaffen of voortbrengen van een bedrijfsmiddel;
  * hij voldoet aan de andere voorwaarden voor de herinvesteringsreserve.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s