Verbod trustdiensten voor Russen naar Raad van State

1 april 2022 

Het kabinet vraagt de Raad van State om advies over een voorstel dat trustkantoren zal verbieden te werken voor Russen of Belarussen. Na het advies wordt het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Het voorgestelde verbod is een gevolg van de sancties tegen Rusland wegens de oorlog in Oekraïne.

Russische personen, ondernemingen en bedrijven waarvan een Rus of Belarus een significant aandeel heeft, mogen niet meer gefaciliteerd worden door trustkantoren. Deze trustkantoren bieden verschillende diensten aan. Ze kunnen vermogens en ondernemingen beheren, geldstromen regelen, vestigingsadressen regelen voor bedrijven en brievenbusfirma’s voor hen opzetten.

Het kabinet had dit liever op Europees niveau geregeld, zegt minister Sigrid Kaag van Financiën. Maar “omdat het onzeker is of dat op korte termijn lukt, wordt nationale spoedwetgeving voorbereid”. Hoewel het verbod dus verplicht tot een beëindiging van de dienstverlening, leidt dit niet direct tot meer bevriezingen van Russisch geld.

Trustkantoren mogen ook geen zogenoemde doorstroomvennootschappen aanbieden, die vaak eigendom zijn van zo’n trustkantoor en helpen met het ontwijken van belastingen. Dit verbod was al eerder een wens van het kabinet.

Het verlenen van trustdiensten wordt met de wet ook verboden als het gaat om “betrokkenheid van derde-hoogrisicolanden op witwasgebied of non-coöperatieve landen op belastinggebied”. Hiermee worden onder meer belastingparadijzen bedoeld als Panama en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

The Dutch Ministry of Finance announces a law proposal that will prohibit trust offices to provide certain services to certain sort of clients

On April 1, 2022, the Dutch Ministry of Finance issued a press release announcing that as a result of the illegal aggression in Ukraine, services rendered by trust offices aimed at Russian money flows will be prohibited.

There will, for example, be a ban on providing trust services to persons and companies that are established in, or that have an ultimate beneficial owner (UBO) that is a resident of, Russia or Belarus. This makes it more difficult for these parties to operate via the Netherlands. They can no longer be facilitated by trust offices in the Netherlands and must arrange the establishment, administration and management of the legal entity themselves.

According to the press release the Dutch Ministry of Finance is of the opinion that these measures should preferably be arranged at a European level. However, because it is uncertain whether this will be possible in the short term, national emergency legislation is being prepared in the Netherlands. On the proposal of the Dutch Minister of Finance, the Dutch Council of Ministers has approved a law proposal, which will be submitted to the Raad van State for urgent advice. Subsequently the proposal is then to be submitted to the Dutch House of Representatives and the Duch Senate.

According to the press release the announced law proposal also prohibits the offering of conduit companies and the provision of trust services if third countries, which are considered to be high-risk countries in the area of money laundering or if non-cooperative jurisdictions in the field of taxation are involved.

According to the Ministry conduit companies are legal entities that belong to the trust office’s group and that are used to ‘flow through’ client funds, such as dividends or royalties, for tax purposes.

Under the announced law proposal it is therefore completely prohibit for trust offices to use of conduit companies for professional or commercial purposes.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s