Gebruikelijk loon middellijk aandeelhouder lager vastgesteld door beperkte werkzaamheden en verliezen van de vennootschap

14 juni 2019

Rechtbank Gelderland stelt het gebruikelijk loon van een middellijk aandeelhouder lager vast vanwege beperkte en eenvoudige werkzaamheden en de slechte financiële positie van de bv.

A is enig aandeelhouder van D bv die 100% aandeelhouder is van belanghebbende, (tussen)groothandel X bv. A werkte in de jaren 2016 en 2017 voor X bv zonder dat hij daarvoor een beloning ontving. Naar aanleiding van een gesprek waarbij A door de inspecteur gewezen wordt op de regelgeving inzake het gebruikelijke loon doet X bv nihilaangiften voor de loonheffingen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek wordt aan X bv een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd. Daarbij is het gebruikelijk loon van A voor het jaar 2016 vastgesteld op € 22.000 en voor het jaar 2017 op € 33.750. X bv komt in beroep.

Volgens Rechtbank Gelderland maakt X bv aannemelijk dat van een lager gebruikelijk loon moet worden uitgegaan. De werkzaamheden die A in de naheffingsperiode heeft verricht zijn beperkt in omvang en eenvoudig van aard.

De belastbare winst en ook het eigen vermogen van X bv waren in beide jaren negatief.

Ook heeft A een lening (rekening-courant) verstrekt aan X bv om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

De rechtbank stelt het gebruikelijk loon van A in goede justitie vast op € 9.000 voor het jaar 2016 en op € 13.500 voor het jaar 2017. Het beroep is gegrond.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s