Aanpassing substance-eisen naar aanleiding van jurisprudentie Hof van Justitie EU

17 juni 2019

Per 1 januari 2020 moeten wijzigingen in de vennootschaps- en dividendbelasting de rol van de huidige substance-eisen wijzigen en zullen deze substance-eisen van belang worden bij de bewijslastverdeling. Dit antwoordt staatssecretaris Snel van Financiën op Kamervragen over de recente arresten van het Hof van Justitie EU in een Deense zaak (V-N 2019/14.10 en V-N 2019/14.11).

De wijzigingen staan in een op Prinsjesdag in te dienen wetsvoorstel voor de introductie van een bronbelasting op rente- en royaltybetalingen naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties.

Volgens het Hof van Justitie EU hebben lidstaten de plicht om voordelen van een fiscale richtlijn te weigeren bij fraude of misbruik. Ook geeft het Hof een nadere invulling aan het misbruikbegrip en hanteert hierbij een meer materiële benadering. Het kabinet bestudeert deze arresten, maar stelt nu al vast dat de nationale bevoegdheid om misbruik te bestrijden zeker niet onbegrensd is. De arresten lijken aanleiding te geven tot een verdere aanpassing van de antimisbruikbepalingen in de vennootschaps- en dividendbelasting. De staatssecretaris vindt het nog steeds goed verdedigbaar dat de huidige Nederlandse antimisbruikbepalingen op hoofdlijnen in overeenstemming zijn met de arresten van het Hof van Justitie EU. Daarom verwacht hij niet dat veel vaker met succes het standpunt kan worden ingenomen dat sprake is van misbruik. De Belastingdienst zal uitgesproken gevallen aan de rechter voorleggen. Rulings die onder de voorgestelde wetgeving kwalificeren als misbruik, zullen per 1 januari 2020, van rechtswege vervallen. Indien na de voorgestelde wetswijziging bij een afgegeven ruling geen sprake is van misbruik is, vervalt de ruling niet van rechtswege. Er is dan sprake van eerbiedigende werking voor de resterende looptijd van de afgegeven ruling. Belastingplichtigen kunnen vertrouwen ontlenen aan lopende rulings tot het moment dat de Belastingdienst te kennen geeft dat de rulling vervalt. Lopende rulings gebaseerd op de huidige misbruikbepalingen worden herbeoordeeld.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s