Opstellen managementovereenkomsten luistert heel nauw

Een werk-B.V. had vier houdstermaatschappijen als aandeelhouders. Drie houdstermaatschappijen hielden ieder 26% van de aandelen in de werkmaatschappij en de vierde houdstermaatschappij hield 22% van de aandelen. Voornoemde drie houdstermaatschappijen sloten een managementovereenkomst met de werk-B.V. 

Managementovereenkomsten

Bij Rechtbank Gelderland is in geschil of de dga’s van de drie houdstervennootschappen al dan niet verplicht zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de dga’s persoonlijk en de werk-B.V. zijn de dga’s verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De rechtbank oordeelt dat voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst alle omstandigheden van het geval, in onderling verband bezien, in aanmerking moeten worden genomen. De rechtbank vindt dat de dga’s van de drie houdstermaatschappijen in dienstbetrekking werkzaam zijn. Zij wijst daarvoor op de volgende bepalingen in de managementovereenkomsten:

  • De houdstermaatschappijen kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werk-B.V. de werkzaamheden door andere personen dan hun dga’s laten uitvoeren;
  • Er is een maandvergoeding afgesproken op basis van een 40-urige werkweek
  • Er is een doorbetalingsverplichting voor 12 maanden opgenomen voor de werk-B.V. bij ziekte van de dga van de houdstervennootschap. 
  • De managementovereenkomst komt te vervallen zodra de dga van de houdstermaatschappij komt te overlijden of wanneer de dga van de houdstermaatschappij geen aandelen meer heeft in die vennootschap.
  • Er geldt een non-concurrentiebeding voor relaties van de werk-B.V. die 80% van de omzet leveren als de werkzaamheden door de dga’s van de houdstermaatschappijen wordt uitgevoerd.
  • Het is de werk-B.V. die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit.

De rechtbank concludeert dat de dga’s van de drie houdstervennootschappen verplicht zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen, omdat ze in feite in dienstbetrekking van de werk-B.V. werkzaam zijn.

Wet: Regeling aanwijzing dga 2016, art. 6 Zw, art. 6 WAO, art. 6 WW en art. 3:17 Wet arbeid en zorg

Meer informatie: Rechtbank Gelderland 15 maart 2019 (gepubliceerd op 18 maart 2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1115


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s