Geen AVAS voor belanghebbende die te laat nieuw DigiD-wachtwoord aanvraagt.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het te laat aanvragen van een nieuw DigiD-wachtwoord geen reden kan zijn een verzuimboete wegens te late belastingaangifte te vernietigen.

Aan X is een verzuimboete opgelegd omdat hij ook na ontvangst van een herinnering en aanmaning geen aangifte IB/PVV 2015 heeft gedaan. 

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het te laat aanvragen van een nieuw DigiD-wachtwoord geen reden kan zijn een verzuimboete wegens te late belastingaangifte te vernietigen. Het te laat aanvragen van het wachtwoord moet volgens de rechtbank voor rekening en risico van X komen. De door X gestelde omstandigheden (geheugenverlies door dementie en Alzheimer, medicijngebruik en depressie partner) zijn op geen enkele wijze met stukken onderbouwd. X heeft evenmin inzicht gegeven in zijn (vermeende) slechte financiële omstandigheden. De rechtbank ziet geen reden de boete wegens AVAS te vernietigen.

De rechtbank verwerpt ten slotte het standpunt van X dat de boete in strijd is met het door internationale verdragen beschermde recht van eigendom. De rechtbank verklaart het beroep van X ongegrond.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s