Uw privacy: UBO register.

De Tweede kamer heeft op 10 december 2019 het wetsvoorstel UBO-register aangenomen. Daarbij zijn twee amendementen en drie moties aangenomen.

Amendement 11 regelt dat er extra waarborgen in de toegang tot het UBO-register worden ingebouwd en de veiligheid en privacy van uiteindelijk belanghebbenden wordt vergroot. Toegang tot het register wordt alleen geboden aan personen die zich vooraf hebben geïdentificeerd. Bovendien krijgen uiteindelijke belanghebbenden zelf inzicht hoe vaak ze zijn opgezocht in dit register, met uitzondering van de verstrekkingen aan onder andere opsporingsinstanties. Daarnaast worden de bevoegde autoriteiten in staat gesteld na te gaan welke individuen bepaalde gegevens hebben bekeken in het register. Door amendement 9 vervalt de vrijstelling van de registratieverplichting voor kerkgenootschappen, zoals kerken en moskeeën.

In de aangenomen moties wordt de regering verzocht:

  • In de toekomst een evaluatie van de impact op de privacy van de uiteindelijk belanghebbenden uit te voeren;
  • Om bij de inschrijving van anbi’s in het UBO-register een duidelijk onderscheid te maken tussen statutair aangewezen personen van een anbi en bestuurders van een vennootschap die minder dan 25% van de aandelen bezitten;
  • Besturen van anbi’s op te roepen om het gehele statutaire bestuur in het UBO-register in te schrijven conform de inschrijving in het Handelsregister;
  • De gevolgen op het gebied van privacy van de invoering van het UBO-register voor anbi’s te monitoren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s