Wetsvoorstel excessief lenen opnieuw uitgesteld

Het wetsvoorstel excessief lenen wordt pas in maart 2020 bij de Tweede Kamer verwacht. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën in de planningsbrief 2020 aan de Kamer.

Het wetsvoorstel zou dit jaar nog worden ingediend. Zo staat de voorgestelde Wet excessief lenen bij eigen vennootschap vermeld in het overzicht van lopende wetsvoorstellen van het ministerie van Financiën van 7 november 2019. 

Echter, in brief van 13.12.2019 staat een overzicht van de stukken, wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijke die de minister en de staatssecretaris voornemens zijn naar de Kamer te verzenden in 2020.

Toch is het van belang om reeds tegen het einde van 2019 extra op de rekening-courant te letten. Probeer waar nodig en waar mogelijk dat voor het einde van het jaar recht te trekken. Niet alleen omdat er wetgeving inzake excessief lenen aankomt, maar ook omdat de Belastingdienst heeft aangekondigd in 2020 (bij behandeling van de aangiften 2019) extra aandacht geeft aan onzakelijke rekeningcourantverhoudingen. 

In het eerder gepubliceerde Jaarplan van de Belastingdienst staat namelijk vermeld: ‘Bij de selectie van te behandelen aangiften kunnen ook specifieke onderwerpen worden gesignaleerd omdat we daar extra aandacht aan willen geven. Zo zullen we in 2020 extra aandacht besteden aan het onzakelijk gebruik van de rekeningcourant door de directeur-groot-aandeelhouder van een BV; dat doen we vanwege het fiscale en maatschappelijke belang van deze problematiek en de politieke aandacht voor dit onderwerp in de aanloop naar het wetsvoorstel over ‘excessief lenen’. Aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting van respectievelijk BV en directeur-groot-aandeelhouder worden hierbij in onderlinge samenhang beoordeeld.’

Dga kan niet aflossen

Overigens is het op grond van de huidige wet- en regelgeving eveneens aan te raden om een rekening-courant niet te hoog te laten oplopen. Voor zover niet aannemelijk is dat de dga zijn schuld aan zijn B.V. ooit aflost,  kan de inspecteur nu al het stellen sprake is van een verkapte winstuitdeling. Onder de huidige regels heeft de Belastingdienst echter een zwaardere bewijslast.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s