Uw privacy: Stichting Museumkaart moet meewerken aan woonplaatsonderzoek houder museumjaarkaart

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de Belastingdienst bevoegd is om informatie bij de Stichting Museumkaart over een houder van de Museumjaarkaart op te vragen en dat die bevoegdheid in dit geval ook mag worden uitgeoefend. De bevoegdheid wordt slechts beperkt als de vragen de activiteiten van de stichting in gevaar brengen.

Stichting Museumkaart krijgt een verzoek van de inspecteur die informatie wil hebben over het gebruik van een museumjaarkaart door een bepaalde houder. In dit civiele kort geding is in geschil of de stichting deze informatie moet verstrekken.

Volgens Rechtbank Amsterdam kunnen de frequentie van de bezoeken aan musea en de bezochte locaties indicatoren zijn voor de woonplaats van de houder.

Toewijzing van de vordering zal geen substantieel afschrikkend effect hebben op het grote publiek om een dergelijke kaart aan te schaffen. De stichting moet de informatie dus binnen veertien dagen verstrekken. De stichting gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam oordeelt dat de Belastingdienst bevoegd is om de informatie bij de stichting op te vragen en dat die bevoegdheid in dit geval ook mag worden uitgeoefend. De bevoegdheid wordt slechts beperkt als de vragen de activiteiten van de stichting in gevaar brengen. De stichting maakt niet duidelijk welk gevaar er in de vragen voor haar schuilt. De stichting doet vergeefs een beroep op de ANPR-arresten (zie HR 24 februari 2017, 15/02068, V-N 2017/12.3).

Het gaat namelijk om specifieke informatie van één individu, waarvoor wel een voldoende wettelijke basis bestaat. Het aantasten van zijn privacy is geoorloofd. Het hoger beroep is ongegrond.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s