Belastingadviseur is geen poortwachter

De Staatssecretaris van Financiën wil dat het bedrijfsleven en de belastingadviessector in het kader van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ‘tax governance codes’ ontwikkelen met het doel belastingontwijking verder te beperken.

Zie hiervoor zijn brief van 3 december 2019, 2019-0000200050. Hoe ver die beperking volgens de staatssecretaris zou moeten gaan, blijkt niet uit de brief.

Veel verschil maakt dat niet voor mij. Ik vind het voor belastingadviseurs sowieso geen goed idee. Politici moeten belastingadviseurs niet willen overhalen, laat staan dwingen, om mee te doen aan de bestrijding van belastingontwijking. Zij maken daarmee indirect inbreuk op de fundamentele vrijheid van burgers en bedrijven om, binnen de grenzen van de wet, hun eigen positie te bepalen.

Belastingadviseurs zijn er om hun klanten te informeren en te adviseren over hun rechten en verplichtingen en hen bij te staan bij het nakomen van die verplichtingen. Tot hun rechten behoort dat zij mogen kiezen voor de voor hen minst belastende weg. Het is niet aan de belastingadviseur om hen daarvan af te houden.

Het is ook aan de klant om zelf te beslissen of hij daarbij gebruik wil maken van de mogelijkheden die het belastingsysteem biedt om belasting te ontwijken. Het is de taak van de belastingadviseur om hen bij die keuze te helpen en te wijzen op (on)mogelijkheden en risico’s. Voorzichtigheid blijft immers steeds geboden.

Het is niet de taak van belastingadviseurs om bij hun advisering ook het belang van de schatkist in aanmerking te nemen. Het is evenmin hun taak om erop te letten of klanten hun ‘fair share’ betalen. Zij moeten dit aan de politici overlaten, wier taak het is om te bepalen wat het meest in het algemene belang is.

Belastingadviseurs zijn er echter niet om als poortwachters op te treden teneinde het leven van politici eenvoudiger te maken. Dit geldt evenzeer als het om belastingontwijking door multinationals gaat. De mogelijkheden die het internationale belastingsysteem daarvoor biedt, zijn eveneens het gevolg van politieke keuzes. Het systeem kan alleen door politici worden verbeterd. Dat Nederlandse politici dit niet kunnen zonder internationale overeenstemming, doet daaraan niet af. Niet alles is op korte termijn oplosbaar.

Staatssecretaris Snel van Financiën organiseert op 30 januari 2020 een conferentie over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van belastingplichtigen en fiscale adviseurs ten aanzien van belastingontwijking. Dat antwoordt de bewindsman op vragen van het Tweede Kamerlid Lodders (VVD).

Staatssecretaris Snel van Financiën organiseert op 30 januari 2020 een conferentie over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van belastingplichtigen en fiscale adviseurs ten aanzien van belastingontwijking. Dat antwoordt de bewindsman op vragen van het Tweede Kamerlid Lodders (VVD). De bewindsman vindt het wenselijk als het bedrijfsleven en de belastingadviessector een tax governance code ontwikkelen.

De afgelopen tien jaren zijn duidelijk meer buitenlandse directe investeringen in Nederland gedaan. Dat geldt voor vooral voor investeringen van zogenoemde niet-bijzondere financiële instellingen (bijzondere financiële instellingen zijn instellingen met een buitenlandse eigenaar die als belangrijkste functie hebben om financiële stromen uit het buitenland door te laten stromen naar het buitenland). De investeringen van deze groep zijn de afgelopen tien jaar duidelijk gestegen. De staatssecretaris denkt echter dat het effect van de maatregelen tegen belastingontwijking niet zo groot is geweest, aangezien er geen trendbreuk zichtbaar is.

Voor een effectieve aanpak van belastingontwijking is een totaalpakket van maatregelen van belang. Daarom neemt dit kabinet in de eerste plaats unilaterale maatregelen, zoals de conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Wereldwijde belastingontwijking moet echter vooral internationaal gecoördineerd worden aangepakt om tot een effectieve oplossing te komen. 

Daarnaast doet de staatssecretaris een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de belastingplichtige en fiscale adviseurs. Wetgeving kan niet de enige oplossing zijn.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s