Dutch Budget Day 2021 – 6 key tax proposals of interest to innovative and cross-border businesses On the third Tuesday of September the Dutch government released the Dutch 2022 Budget, which includes proposals for Dutch tax law amendments. The proposals will be discussed in the Dutch Parliament and if approved, most will enter into force … More

Kinderen kopen ab-aandelen voor onzakelijk lage prijs

27 augustus 2021  Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur terecht is afgeweken van de verkoopprijzen. X stelt vergeefs dat de rendementswaarde van de aandelen nihil is, omdat zijn zoons als minderheidsaandeelhouders geen invloed kunnen uitoefenen op het dividendbeleid. X schenkt in 2014 aan twee zoons € 5000, die worden verplicht hiermee elk 5% aandelen in een … More Kinderen kopen ab-aandelen voor onzakelijk lage prijs

Pensioen in eigen beheer is belastbaar inkomen voor dga

11 augustus 2021  Een directeur-grootaandeelhouder slaagt er niet in overtuigend aan te tonen dat zij de hoog opgelopen rekeningcourantschuld zal kunnen aflossen en daarom is de pensioenaanspraak belast, zo beslist Hof Arnhem-Leeuwarden. In deze zaak is een vrouw enig aandeelhoudster en bestuurster van een bv. In 2012 ontvangt de bv € 254.433 pensioenkapitaal, bestemd voor de vrouw, van … More Pensioen in eigen beheer is belastbaar inkomen voor dga

New Dutch legislation affecting legal entities

On July 1st, 2021 the Dutch Law on the management of legal entities (Dutch: “Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen, WBTR”) is in force (partly). Supervisory Board Now Dutch associations and Dutch foundations (Dutch: “’Verenigingen”, respectively “Stichtingen”) are by Law enabled to implement an optional supervisory board (Dutch: “Raad van Commisarissen”) who will guard the policy … More New Dutch legislation affecting legal entities

Europese Commissie wil anonieme overdracht van cryptomunten verbieden

10 augustus 2021  De Europese Commissie heeft een aantal wetsvoorstellen gepresenteerd om de harmonisatie van de aanpak van witwassen en terrorisme financiering door de nationale autoriteiten van de Europese lidstaten te bevorderen. In die wetsvoorstellen wordt ook aandacht besteed aan de aanpak van nieuwe uitdagingen in het digitale tijdperk, zoals cryptovaluta. Paradepaardje Het paradepaardje van … More Europese Commissie wil anonieme overdracht van cryptomunten verbieden

Moderna’s free ride

Pocketing tax free profits from publicly funded jabs A leaked contract between Moderna and the European Commission indicates that the company’s vaccine profits will end up in some of the world’s worst tax havens. The contract signed with Moderna shows that it intends to receive payment for its EU vaccine deliveries in Basel, Switzerland. By … More Moderna’s free ride

UBO-register gaat eind september online

Eind september 2021 krijgen veel organisaties te maken met het UBO-register. Ondernemingen worden dan verplicht om hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben, op te nemen in het UBO-register. Na herhaaldelijk uitstel is op 23 juni jl. het wetsvoorstel goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het UBO-register had eigenlijk op 10 januari 2020 open moeten zijn, … More UBO-register gaat eind september online

Het nieuwe beslag- en executierecht

In Nederland is het, vergeleken met omringende landen, vrij eenvoudig om beslag te leggen. De Wet herziening beslag- en executierecht (de ‘Wet’) beoogt het beslag- en executierecht voor schuldeisers eenvoudiger te maken door de mogelijkheden tot digitaal beslag leggen te verruimen. Ook wordt het beslag- en executierecht efficiënter met als gevolg dat schuldeisers minder kosten … More Het nieuwe beslag- en executierecht

Veel verenigingen onbekend met nieuwe wet over aansprakelijkheid

60 procent van de besturen van stichtingen en verenigingen is niet op de hoogte van een nieuwe wet over aansprakelijkheid. Daardoor lopen individuele bestuursleden een risico, onder wie veel vrijwilligers. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat is gehouden op initiatief van IVBB, de brancheorganisatie voor verenigingen en DNA, een instantie die helpt bij … More Veel verenigingen onbekend met nieuwe wet over aansprakelijkheid