Volgens MKB Nederland kan Wetsvoorstel lenen door dga’s niet zonder een overgangsperiode

28-08-2020

Het kabinet heeft op dit moment een wetsvoorstel over lenen uit de eigen bv in behandeling. Het voorstel – dat een een decennialange staande praktijk, vaak met medeweten van de Belastingdienst, nu opeens excessief noemt – zou volgens MKB-Nederland alleen moeten gelden voor nieuwe leningen. De ondernemersorganisatie beschrijft alle zorgen uitgebreid in deze brief.

Betrouwbare overheid

Een betrouwbare overheid is essentieel voor ondernemers. Evenals de Raad van State vindt MKB-Nederland dat belastingplichtigen erop zouden mogen vertrouwen dat de fiscale behandeling van bestaande leningen wordt geëerbiedigd. ‘Wij pleiten er daarom voor het wetsvoorstel alleen te richten op nieuwe gevallen en bestaande gevallen – leningen die in het verleden zijn aangegaan – ongemoeid te laten.’

Bijna 6 miljard 

Juist vanwege het ontbreken van die zogenoemde eerbiedigende werking vormt het wetsvoorstel een aanslag op de liquiditeitspositie van ondernemers die kan oplopen tot bijna 6 miljard. Dat de inwerkingtreding een jaar is uitgesteld, doet daar niks aan af. Omdat de meeste ondernemers het geld niet zomaar beschikbaar zullen hebben, zullen zij het op enig moment aan de onderneming moeten onttrekken.

Recessie

Het gaat hier om liquide middelen die ondernemingen nodig hebben om in het slechtste geval de recessie door te komen. In het beste geval zet de maatregel een rem op het herstel en de wederopbouw van onze economie. Het wetsvoorstel sluit dan ook niet aan bij uitlatingen van het kabinet om investerend de crisis uit te komen, aldus MKB-Nederland.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s