Tweeëndertig van ‘s wereld grootste multinationals zullen naar verwachting hun winst in 2020 met 109 miljard dollar (92 miljard euro) zien stijgen ten opzichte van vorige jaren

Oxfam rapport, September 2020

Het rapport kreeg de naam ‘Power, Profits and the Pandemic’. “Het coronavirus is zeker niet de grote gelijkmaker geweest en de crisis maakt des te duidelijker dat het huidige economische systeem de winst van een kleine elite boven alles en iedereen stelt”, luidt het.

Van de crisis maken 32 van de grootste bedrijven ter wereld gebruik om nog meer winst te maken, stelt Oxfam. Het gaat om de techreuzen Google, Apple, Facebook en Amazon, maar ook om farmabedrijven als Johnson & Johnson, Roche en Merck en voedings- en drankbedrijven als Walmart en Nestlé.

“In tegenstelling tot de financiële crisis, die ook de grootste bedrijven trof, lijkt de coronacrisis een zorgwekkende economische trend, namelijk de concentratie van economische macht in de handen van een paar, steeds groter wordende bedrijven – te versnellen. Dit ondermijnt het gelijke speelveld tussen bedrijven onderling en zal de bestaande ongelijkheden nog vergroten”, zegt Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker ongelijkheid bij Oxfam.

Uit het onderzoek moet blijken dat de 32 multinationals naar verwachting 88 procent van hun overwinst aan hun aandeelhouders zullen uitkeren. “In plaats van een eerlijke fiscale bijdrage te betalen of de winst te herverdelen over werknemers, is de winst maar al te vaak voorbehouden voor een kleine elite”, analyseert Oxfam.

Om “de economie weer in evenwicht te brengen”, roept de ngo op om van de steun voor werknemers en kleine bedrijven een prioriteit te maken. “Een hervormingsagenda moet ervoor zorgen dat de grootste bedrijven een eerlijke belastingbijdrage betalen, door een minimumbelasting in te voeren die bedrijven verplicht om belastingen te betalen daar waar ze winst maken. Bovendien zou elke werknemer een leefbaar loon, een veilige plek om te werken en een stem op de werkvloer moeten krijgen, voordat er ook maar één dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.”

https://assets.oxfamamerica.org/media/documents/Pandemic_Profiteers_Exposed.pdf


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s